Skontaktuj się z nami

Biała Podlaska
ul. Sidorska 2g
83 342 63 04
501 104 763

Darmowa ENERGIA

Wytwarzanie energii z promieni słonecznych, w polskich warunkach klimatycznych stało się coraz bardziej skutecznym sposobem oszczędzania. Dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej, bez względu na porę roku, porę dnia, panele fotowoltaiczne wyłapują promienie słoneczne i przetwarzają je na energię elektryczną. Prawidłowo dobrana
i zamontowana instalacja potrafi efektywnie zmniejszyć koszty energii elektrycznej- oszczędzamy nawet do 95% rocznych kosztów. Wyprodukowany prąd dzięki własnej mikroinstalacji możemy na bieżąco zużywać. Samo utrzymanie instalacji nie tworzy ogromnych kosztów, nie wymaga obsługi, a dzięki systemom monitorowania jesteśmy w stanie śledzić ilość kilowatogodzin wyprodukowaną zarówno we własnym domu oraz firmie. Ustawa o OZE z lipca 2016 r. zawiera regulacje dotyczące rozliczania się właścicieli instalacji fotowoltaicznych.

Demonstracyjna mikroinstalacja fotowoltaiczna oraz lampa solarna działa w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej, Sidorskiej, Stapińskiego.