Projekt wspótfinansowany przez Unię Europejskq

ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014- 2020

„Wzrost wykorzystania OZE, instalacja fotowoltaiczna do 40 kW
w miejscowosci Biata Podlaska”