Zapytania ofertowe

W związku z planowaną realizacją przez P.P.U.H. „ORION” Sacewicz Krzysztof, ul. Sidorska 2G,21-500 Biała Podlaska (zwanym dalej: Zamawiającym) projektu w ramach programu priorytetowego nr 6.4 „Zeroemisyjny transport Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru” pn. „Budowa dwóch stacji ładowania o mocach nie mniejszej  niż 22kW na potrzeby własne przedsiębiorstwa”  (zwanym dalej: Projektem), zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z treścią zapytania  i przedstawienie ofert. Poniżej pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1 2022 Zapytanie ofertowe 1 2022

Formularz ofertowy  Formularz ofertowy

Formularz cenowy     Formularz cenowy

Oferta może być przekazana na adres e-mail: biuro@orion-bp.pl, osobiście lub drogą pocztową na adres:

P.P.U.H. „ORION” Sacewicz Krzysztof

Ul. Brzeska 170a

21-500 Biała Podlaska (liczy się data wpływu oferty do  Zamawiającego)

– Termin składania ofert upływa w dniu 16.01.2023r. do godz. 15:00,
– Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych
– Wymagany okres ważności oferty: min. 14 dni
– Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.

W związku z planowaną realizacją przez P.P.U.H. „ORION” Sacewicz Krzysztof, ul. Sidorska 2G, 21-500 Biała Podlaska (zwanym dalej: Zamawiającym) projektu w ramach programu priorytetowego
nr 6.4 „Zeroemisyjny transport Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych
i infrastruktury tankowania wodoru” pn. „Budowa trzech ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy nie mniejszej  niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW ”  (zwanym dalej: Projektem), zwracamy się z prośbą
o przedstawienie ofert zgodnie z zapytaniem ofertowym. Poniżej pliki do pobrania:

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1 2023  Zapytanie ofertowe 1 2023

Formularz ofertowy  Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Formularz cenowy Załącznik nr 2- Formularz cenowy

Mapa lokalizacji stacji – Opole ul. Oleska 121 Załącznik nr 3- mapa lokalizacji stacji ładowania- Oleska 121 Opole

Mapa lokalizacji stacji –Biała Podlaska ul. Brzeska 170a Załącznik nr 4- mapa lokalizacji stacji ładowania – Brzeska 170a Biała Podlaska

Mapa lokalizacji stacji – Biała Podlaska ul. Sidroska 2G Załącznik nr 5 – mapa lokalizacji stacji ładowania – Sidorska 2G Biała Podlaska

 

Oferta może być przekazana na adres e-mail: biuro@orion-bp.pl, osobiście lub drogą pocztową na adres:

P.P.U.H. „ORION” Sacewicz Krzysztof

Ul. Brzeska 170a

21-500 Biała Podlaska (liczy się data wpływu oferty do  Zamawiającego)

 

Z dopiskiem  „Oferta do zapytania ofertowego 1/2023”

 

– Termin składania ofert upływa w dniu 27.01.2023r. do godz. 15:00,
– Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych
– Wymagany okres ważności oferty: min. 14 dni
– Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.